21.Steelvent Miskolc Rally - Rallye2 - Gy0 - N2

Rallylive.hu - N2 - Gy0 szakasz eredmény
# Versenyző - Navigátor
#rajt.sz autó

Kat.
Idő Kül. km/h
1.
-
#254 Honda Civic Vti
N2
1:17.4
0.0
2.
-
#220 Honda Civic
N2
1:20.4 +3.0
+3.0
0.0
INF
3.
-
#256 Peugeot 106 S16
N2
1:22.7 +5.3
+2.3
0.0
INF
4.
-
#255 Suzuki Ignis
N2
1:24.7 +7.3
+2.0
0.0
INF
Rallylive.hu - N2 - Gy0 összetett eredmény
# Versenyző - Navigátor
#rajt.sz autó

Kat.
Idő Kül. km/h
1.
-
N2
1:17.4

0.0
2.
-
N2
1:20.4
+3.0
+3.0
0.0
INF
3.
-
N2
1:22.7
+5.3
+2.3
0.0
INF
4.
-
N2
1:24.7
+7.3
+2.0
0.0
INF